• #
   
  track name
   
  singers
   
   

Ventilator

Produce By Priyanka Chopra & Dr. Madhu Chopra.

© Copyright


Rohan Pradhan, Ganesh Chandanshive, Rohan Gokhale & Rohan Pradhan
Rajesh Mapuskar
Marathi
Rohan -Rohan
Manoj Yadav & Shantaram Mapuskar
2016-10-15
2

ABOUT THIS ALBUM

Ventilator is a marathi movie, directed by Rajesh Mapuskar, produced by Priyanka Chopra & Dr. Madhu Chopra..