• #
   
  track name
   
  singers
   
   

GHANTA

Produce By Shailesh Shankar Kale, Rohit Shetty.

© Copyright


N/A
Shailesh Shankar Kale
Marathi
Samir Saptiskar
Abhishek Khankar
2016-10-14
5

ABOUT THIS ALBUM

GHANTA is a marathi movie, Directed by Shailesh Shankar Kale, Produced by Shailesh Shankar Kale & Rohit Shetty..